Thursday, 18 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Koncentrati vrste

Tag Archives: Koncentrati vrste

Koncentrati njihov sastav i vrste prema grupama

kukuruz vlažnog zrna gustina sklopa dan polja otkup kukuruza norma djubrenja

Koncentrati njihov sastav – Koncentrati su hraniva sa visokim sadržajem energije i proteina, kao i niskim sadržajem vlakana (celuloze). Energija je obi?no zastupljena u obliku skroba, še?era i drugih, lako dostupnih ugljenih hidrata, masti i ulja. U koncentrovana hraniva koja se koriste u ishrani kravâ spadaju zrnasta hraniva i sporedni proizvodi prehrambene industrije, a njihovim mešanjem i dodavanjem mineralnih hraniva ... Read More »