Saturday, 21 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Koncentrat za ishranu

Tag Archives: Koncentrat za ishranu

Koncentrat za ishranu krava, koji izabrati-ISV

prasad isv

Koncentrati su hraniva sa visokim sadržajem energije i proteina, kao i niskim sadržajem vlakana (celuloze). Energija je obično zastupljena u obliku skroba, šećera i drugih, lako dostupnih ugljenih hidrata, masti i ulja. U koncentrovana hraniva koja se koriste u ishrani kravâ spadaju zrnasta hraniva i sporedni proizvodi prehrambene industrije, a njihovim mešanjem i dodavanjem mineralnih hraniva i različitih drugih dodataka, ... Read More »