Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Koncentra

Tag Archives: Koncentra

Koncentrat za ishranu krava, koji izabrati-ISV

odlučena prasad isv

Koncentrati su hraniva sa visokim sadržajem energije i proteina, kao i niskim sadržajem vlakana (celuloze). Energija je obi?no zastupljena u obliku skroba, še?era i drugih, lako dostupnih ugljenih hidrata, masti i ulja. U koncentrovana hraniva koja se koriste u ishrani kravâ spadaju zrnasta hraniva i sporedni proizvodi prehrambene industrije, a njihovim mešanjem i dodavanjem mineralnih hraniva i razli?itih drugih dodataka, ... Read More »