Saturday, 22 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kompost

Tag Archives: Kompost

KOMPOSTIRANJE kompostirajmo zajedno !!

kompost vrste kompostiranje

Kompostiranje je u stvari prirodna razgradnja organske materije dejstvom bakterija, crvića, kao i malih insekata. Dobijeni proizvod – kompost – je koristan materijal, sličan humusu, bez neprijatnog mirisa i koji se može koristiti za kondicioniranje zemljišta ili kao đubrivo. Kompostiranjem zatvaramo prirodni ciklus kruženja materija u prirodi, a od biorazgradljivih otpadaka nastaju vredne organske materije. Na taj način odgovorno i aktivno ... Read More »

KOMPOST prirodno đubrivo i zaštita biljaka

kompost vrste kompostiranje

Kompost prirodno đubrivo nastaje mikrobiološkim razlaganjem različitih vrsta organskih materija ( biljnog porekla ) pri čemu je neophodno da je sav materijal zdrav i bez štetmh ostataka pesticida, teških metala, antibiotika i mikotoksina. Kompost se priprema u odvojenom delu bašte, najbolje u senci i to na zemljištu, u drvenim ili žičanim sanducima, korpama, ili u komposteru, a koriste se biljni ... Read More »

Malčiranje zemljišta kao zaštita i prednost u povrtarstvu

gliste malčiranje jagode u julu malč njegove vrste

Malčiranje zemljišta – U organskoj poljoprivredi malčiranju se pridaje važna uloga. Sve više se koristi u ratarstvu, a naročito u povrtarstvu. Za malčiranje se koriste organska materija odnosno razni žetveni ostaci, PE folije, fotorazgradive folije i malč papir kao i živi malč. Neposredno pokrivanje biljaka perforiranom folijom ili tzv. vlies folijom (agril, kovertan, nec folija), i tufbelolom koriste se dosta ... Read More »

Plodnost zemlje i kako je poboljšati

stočna hrana setva ozimih krmne ozime mahunarke zeleni krmni konvejer mahunarke za kvalitetnu zeleni krmni humus

Plodnost zemlje. Na tu temu imamo već nekoliko tekstova ali znanja nikada dosta, ako neko kaže da već sve zna, uveren sam da u stvari ne zna ništa. Stajnjak, naprimer, nije baš jeftino rešenje, a i nabaviti ga baš nije lako. „Hemije“ se već svi bojimo. Ali ima nešto što nije ni skupo ni opasno – siderati. Ovo zeleno đubrivo, ne ... Read More »

Kompost vrste, primena u organskoj proizvodnji

kompost vrste kompostiranje

Kompost vrste – U organskoj proizvodnji kompost se vrlo često koristi. On služi kao đubrivo, kao sastavni deo zemljišnih sistema i kao materijal za nastiranje zemljišta.U zavisnosti od materijala koji se koristi za kompostiranje, možemo izdvojiti više vrsta komposta:kompostni stajnjak, glistenjak, kompost od biljnog industrijskog otpada, gradskog smeća, a najčešće baštenski kompost nastao od zdravog organskog otpada iz domaćinstva. Kompost ... Read More »