Saturday, 21 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kompost vrste

Tag Archives: Kompost vrste

Kompost vrste, primena u organskoj proizvodnji

kompost vrste kompostiranje

Kompost vrste – U organskoj proizvodnji kompost se vrlo često koristi. On služi kao đubrivo, kao sastavni deo zemljišnih sistema i kao materijal za nastiranje zemljišta.U zavisnosti od materijala koji se koristi za kompostiranje, možemo izdvojiti više vrsta komposta:kompostni stajnjak, glistenjak, kompost od biljnog industrijskog otpada, gradskog smeća, a najčešće baštenski kompost nastao od zdravog organskog otpada iz domaćinstva. Kompost ... Read More »