Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: KOMPOST prirodno đubrivo

Tag Archives: KOMPOST prirodno đubrivo

KOMPOST prirodno đubrivo i zaštita biljaka

kompost vrste kompostiranje

Kompost prirodno ?ubrivo nastaje mikrobiološkim razlaganjem razli?itih vrsta organskih materija ( biljnog porekla ) pri ?emu je neophodno da je sav materijal zdrav i bez štetmh ostataka pesticida, teških metala, antibiotika i mikotoksina. Kompost se priprema u odvojenom delu bašte, najbolje u senci i to na zemljištu, u drvenim ili ži?anim sanducima, korpama, ili u komposteru, a koriste se biljni ... Read More »