Wednesday, 21 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: komore

Tag Archives: komore

Reciklažni orošivači štite prirodu i štede

Reciklažni orošiva?i – Rad reciklažnih orošiva?a sa zasniva na recikliranju zaštitne te?nosti koja se nije deponovala na odredište tako što se hvata u posebnu komoru, pre?iš?ava i vra?a u ponovni tok. Ovaj postupak je naro?ito opravdan kod onih biljaka kod kojih se površina habitusa znatno menja. Tipi?an primer je vinova loza – kod zimskog prskanja protiv erinoze i akarinoze kada je ... Read More »