Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Komorač

Tag Archives: Komorač

Komorač organska proizvodnja ga treba

Komora? organska. Za organsku poljoprivredu veliki zna?aj ima komora? (Foeniculum vulgare ) var. vulgare tkz. gorki komora? (izgled mu je veoma sli?an miro?iji), višegodišnja vrsta koja se gaji zbog plodova.Etarsko ulje plodova poseduje antifungalne, virostati?ke, insekticidne i nematocidne osobine, te je veoma pogodno za sintezu potencijalnih biopesticida koji imaju široku primenu u organskoj poljoprivredi. Komora? u cvetanju produkuje veliku koli?inu ... Read More »