Wednesday, 13 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kombinovanje silaže

Tag Archives: Kombinovanje silaže

Kombinovanje silaže s ostalim hranivima u ovčarstvu

đubrivo šuga kombinovanje

Kombinovanje silaže s ostalim hranivima u prehrani ovaca – Ov?arstvo je u našim predelima još uvek zastupljeno u ekstenzivnom tipu, primarno zbog postoje?eg rasnog sastava koji je predstavljen razli?itim sojevima pramenke ali i zbog brdsko planinske konfiguracije terena na kojima se uzgajaju ovce. Ovakvo klimatsko i geografsko podneblje uti?e na siromašniju prehranu, ograni?enih koli?ina i lošijeg kvaliteta. Nepovoljna prehrana naro?ito ... Read More »