Saturday, 16 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kombinacija energija

Tag Archives: Kombinacija energija

Kombinacija energija za pokretanje priključaka

Kombinacija energija – Tradicionalna metoda upotrebe PTO – kardanskog vratila ili hidrauli?nog ulja u cijevi za prijenos snage s traktora na razli?ita oru?a tj. priklju?ke, tako?er je ozbiljno ugrožena od strane elektri?nih motora i vodova. Nekoliko kompanija predstavilo je poljoprivredne priklju?ke pokretane elektri?nom energijom. Njema?ki proizvo?a? prikolica visoke tehnologije „Fliegl“, na primjer, prikazao je na izložbi „Agritechnica“ elektri?no pokretanu osovinu ... Read More »