Saturday, 24 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kombajn za žetvu

Tag Archives: Kombajn za žetvu

Kombajn priprema za žetvu strnih žita

žetva zastoj ombajna

Kombajn priprema –  Svi žitni kombajni su predvi?eni za žetvu svih strnih žita kao i za druge kulture. Pripremi kombajna za žetvu treba pristupiti sa posebnom pažnjom,  jer je vreme žetve ograni?eno, a svako kašnjenje zbog kvarova produžava žetvu, pa može do?i do gubitka ako usevi prezru ili u me?uvremenu do?e do kiše ili oluje.  Kombajn se podešava za svaku ... Read More »