Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: KOMBAJN u žetvi

Tag Archives: KOMBAJN u žetvi

SPIT u Kaću prikazao mehanizaciju u radu – Klub 100P Plus

SPIT u Ka?u  Tradicionalno, po završetku žetve Klub paora 100P Plus i ove godine je organizovao Smotru poljoprivrede, industrije i trgovine na imanju Vojislava Maleševa u Ka?u. Više od 1.000 poljoprivrednika i ove godine na manifestaciji su videli izložene savremene poljoprivredne mašine i opremu, rezervne delove, ulja i maziva, pesticide, mineralna hraniva i seme. Priklju?ne mašine i žitni kombajni u ... Read More »

KOMBAJN u žetvi kako ostvariti najbolje rezultate

žetva zastoj ombajna

KOMBAJN u žetvi – Napominjemo da su svi žitni kombajni predvi?eni za žetvu svih strnih žita kao i mnogih drugih kultura. Pripremi kombajna za žetvu treba pristupiti sa posebnom pažnjom, jer je vreme žetve ograni?eno, a svako kašnjenje zbog kvarova produžava žetvu, pa može do?i do gubitka ako usevi prezru ili u me?uvremenu do?e do kiše ili oluje. Kombajn se ... Read More »