Saturday, 21 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kolostrum

Tag Archives: kolostrum

Jarenje koza – važnost kolostruma za prve dane jarića

kozarstvo jarenje koza organska kozje mleko ishrana koza organska farma kozje mleko donosi

Jarenje koza – važnost kolostruma . Koze se tako?e u našim klimatskim uslovima naj?eš?e jare zimi. Temperatura u ov?arniku ne bi trebalo da bude manja od 12 do 15ºC. Sa druge strane, treba izbegavati i preterano zagrevanje prostorija u kojima se koze jare, kako jarad ne bi postala nežna i osetljiva na pojavu bolesti i prehlada. Prvi znaci skorog jarenja ... Read More »

Jarići – njihova nega posle uzimanja kolostruma

nega jaradi probiotici jarad koze kozarstvo

Jari?i – njihova nega. Preporu?eno je da koza 3 – 4 dana ostane sa svojim jari?ima u posebnom prostoru, manja je opasnost od gaženja malih od drugih koza ili ve? ve?ih jari?a,kasnije obostrano prepoznavanje po mirisu i meketanju nije problemati?no,uzimanje kolostruma u prvim satima ne?e biti ometano, a omogu?i ?e i redovito sisanje, što je od osobite važnosti u prva ... Read More »

JARAD zahtevaju veliku pažnju svaki dan

nega jaradi probiotici jarad koze kozarstvo

JARAD zahtevaju – Poznato je da ishrana mladunaca u prvim, kritičnim danima života najviše utiče na normalan rast i razvoj kao i na celokupni zdravstveni blten budućeg proizvodnog grla. Otuda je i za mladu jarad neophodno da se u potpunosti sprovede pravilan postupak ishrane u toku prve nedelje života. Neposredno po rođenju, od primarnog značaja je da jare posisa prvo majčino ... Read More »