Friday, 22 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: koliko semena

Tag Archives: koliko semena

Setva ozime pšenice – KOLIKO TREBA SEMENA ?

 Setva pšenice – berba kukuruza je na polovini kampanje, ali ve? se treba pripremati za slede?u setvu. Za svakog proizvo?a?a je osnovno pitanje prilikom nabavke semena. Koliko semena mi je potrebno za setvu? S toga smatramo da je neophodno dati jednostavan primer kako izra?unati potrebnu koli?inu semena po jedinici površine, bilo da je u pitanju hektar ili katastarsko jutro. Koli?ine ... Read More »