Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Količina N đubriva

Tag Archives: Količina N đubriva

Količina N đubriva u prvoj prihrani ozimih žita

pšenica sejalica bolesti pšenice vaši u pšenici količina n đubriva

Količina N đubriva . Pošto je uticaj ishrane, a pogotovo prihrane na prinos ozimih strnih žita vrlo veliki, prihranu treba smatrati jednom od najvažnijih agrotehničkih operacija. Svaki propust u ovoj agrotehničkoj meri može da utiče na smanjenje prinosa i do 30%. Kod prihrane ozimih strnih žita kao agrotehničke mere treba obratiti pažnju na nekoliko faktora, a to su: vreme primene ... Read More »