Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Količina N đubriva ozimih žita

Tag Archives: Količina N đubriva ozimih žita

Količina N đubriva u prvoj prihrani ozimih žita

pšenica sejalica bolesti pšenice vaši u pšenici količina n đubriva

Količina N đubriva . Pošto je uticaj ishrane, a pogotovo prihrane na prinos ozimih strnih žita vrlo veliki, prihranu treba smatrati jednom od najvažnijih agrotehničkih operacija. Svaki propust u ovoj agrotehničkoj meri može da utiče na smanjenje prinosa i do 30%. Kod prihrane ozimih strnih žita kao agrotehničke mere treba obratiti pažnju na nekoliko faktora, a to su: vreme primene ... Read More »