Saturday, 16 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Količina hraniva

Tag Archives: Količina hraniva

Količina hraniva za uspešno govedarstvo

pravilna ishrana otvorene štale enzimi neplodnost kod goveda siliranje balans hraniva količina hraniva plodnost grla uspešno stočarstvo

Koli?ina hraniva – Osnovni efekti uspeha u govedarstvu uslovljeni su obimom konzumiranja i efikasnoš?u iskoriš?avanja konzumirane hrane u proizvodnji mleka, prirasta, tova. Koja je to koli?ina hrane koju goveda mogu da konzumiraju, zavisi od niza faktora, a pre svega telesne mase, uzrasta, fiziološkog stanja životinje, na?ina držanja, mikroklime, broja hranjenja, na?ina davanja hrane, kvaliteta hraniva, njegovog spremanja.  Obim konzumiranja hrane ... Read More »