Sunday, 17 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kolektor gumice

Tag Archives: kolektor gumice

Mašinska muža, greške i kako ih otkloniti

podsticaji investicije ipard program zadruga kooperativa

Mašinska muža je neophodan uslov modernog mlekarstva, ali je potrebno pravilno primeniti, jer štete usled nepravilne primene mogu biti zna?ajne. Pogrešna priprema mužne može izazvati štetne posledice na zdravlje krava, trajnost i ispravnost aparata, kvalitet mleka i ekonomi?nost proizvodnje. Naj?eš?e greške koje se dešavaju pri mašinskoj muži i ostavljaju posledice su: Muža uz prevelik vakuum, Nedovoljni ili prerani pripremni radovi, ... Read More »