Monday, 16 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: koka nosilja

Tag Archives: koka nosilja

PROTEINI i nosivost koka nosilja i nivo energije

izbor jaja proteini

PROTEINI i nosivost koka nosilja. Potrebe kokoši nosilja u pojedinim hranljivim materijama u zavisnosti od životnog doba i intenziteta nosivosti. Veoma je važno da količina proteina bude izbalansirana u odnosu na nivo energije, jer to ima bitan uticaj na proizvodnju i kvalitet jaja. Nivo proteina u periodu odgajivanja, takođe, bitno utiče na prosečan dnevni utrošak hrane hrane, na vreme pronošenja ... Read More »