Wednesday, 21 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: koje i razvoj čokota

Tag Archives: koje i razvoj čokota

Kolje kao potpora razvoju nove vinove loze

Kolje kao potpora. Upotrebljava se kolje kao stalni naslon za ?okot niskog stabla, privremeno se koristi i u savremenim zasadima visokog stabla da bi se omogu?io nesmetan tok formiranja uzgojnog oblika ?okotakolje kao potpora razvoju. U oba slu?aja, kolje je neophodno postaviti pre sadnje ili u toku same sadnje, a najkasnije odmah po završenoj sadnji kalemova. Ukoliko se ova mera ... Read More »