Friday, 21 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: koje i razvoj čokota

Tag Archives: koje i razvoj čokota

Kolje kao potpora razvoju nove vinove loze

eska bolest fitoplazma listova formulacije djubrenja pirsova bolest blago vinove loze bordovska kolje kao potpora

Kolje kao potpora. Upotrebljava se kolje kao stalni naslon za čokot niskog stabla, privremeno se koristi i u savremenim zasadima visokog stabla da bi se omogućio nesmetan tok formiranja uzgojnog oblika čokota kolje kao potpora razvoju. U oba slučaja, kolje je neophodno postaviti pre sadnje ili u toku same sadnje, a najkasnije odmah po završenoj sadnji kalemova. Ukoliko se ova ... Read More »