Monday, 18 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Koeficijent rodnosti vinove loze

Tag Archives: Koeficijent rodnosti vinove loze

Koeficijent rodnosti vinove loze – kako računati

Koeficijent rodnosti pokazuje prose?an broj grozdova po razvijenom lastaru na ?okotu. Izra?unava se tako što se ukupan broj grozdova na rodnim lastarima razvijenim iz zimskih okaca podeli ukupnim brojem rodnih i nerodnih lastara koji su se razvili iz pomenutih okaca na ?okotu. Koeficijent rodnosti kao sortno obeležje javlja se zbog postojanja nerodnih lastara na ?okotu i njegova veli?ina je uvek ... Read More »