Saturday, 26 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kobila

Tag Archives: kobila

ŽDREBE nega i razvoj

ŽDREBE nega  – Nakon pripusta u prvoj polovini ždrebnosti kobila se njeguje i hrani kao i ostali konji te radi redoviti posao. U drugoj polovini ždrebnosti na kobilu se mora više paziti. Desetak dana prije ždrijebljenja korisno je kobilu voditi redovito na šetnju. ?im se približi vrijeme ždrijebljenja, kobila postaje nemirna pa je treba paziti i osigurati joj poseban boks ... Read More »

Konji neki problemi u njihovom ponašanju

Neki uzgajiva?i prakticiraju naglo odvajanje ždrebadi od majke, drže?i ih potom u zamra?enoj staji sa ?vrsto zatvorenim vratima. Naravno da postoje i adekvatniji na?ini riješavanja problema odvajanja. Kobila nosi ždrijebe oko 11 mjeseci. Kod doma?ih konja je uobi?ajna praksa da ždrijebe ostane sa majkom dok ne napuni 6 mjeseci. Poslije toga, ždrijebad se odvajaju i žive odvojeno od kobile, a ... Read More »