Sunday, 18 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kober 5BB

Tag Archives: Kober 5BB

Lozne podloge Kober 5bb, Rupestris du lot

sadnja vinove pegavost lozne podloge rojatska kordunica vinograd podizanje karlovački uzgojni oblik

Lozne podloge Kober 5bb, Rupestris du lot – pri podizanju vinograda veoma je važno obaviti pravilan izbor lozne podloge. Praksa je pokazala da osim podloge moraju se uzeti u obzir i klimatski, zemljišni faktori. Pitanje korisnik Profi:  Vidim da je u svim rasadnicima dominantan Kober 5bb, ponegde se pojavljuje SO4, dok je ranije primat držala MONTIKOLA tj Rupestris du lot. ... Read More »

Podloga Kober 5BB – za krečna zemljišta

sadnja vinove pegavost lozne podloge rojatska kordunica vinograd podizanje karlovački uzgojni oblik

Podloga Kober 5BB – Veoma je bitno dobro odabrati podlogu, jer ona uti?e i na poboljšanje i na pogoršanje niza agrobioloških i tehnoloških ossobenosti nakalemljenih sorata vinove loze. Greške pri izboru lozne podloge kasnije se ne mogu ispraviti. Ona mora da poseduje niz povoljnih osobina:    da je potpuno otporna prema korenovoj filokseri    da ima dobar afinitet prema plemenitoj ... Read More »