Thursday, 14 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kljuk

Tag Archives: kljuk

Tehnologija proizvodnje rakija od jabuke

tehnologija proizvodnje

Tehnologija proizvodnje rakija od jabuke – Tehnološki postupak dobijanja rakije od jabuke, obuhvata sledeće operacije: -Pranje plodova, -Usitnjavanje ili muljanje, -Alkoholna fermentacija, vrenje voćnog kljuka, -Destilacija, pečenje prevrelog kljuka, -Odležavanje i finalizacija rakije. Pranje plodova Sve ubrane plodove prvo treba dobro oprati vodom, čime se otklanjaju i štetni mikroorganizmi, bakterije i divlji kvasci, koji mogu imati štetne posledice na vrenje. Muljanje ... Read More »

Kruška Viljamovka – pravilna prerada voća

kruška viljamovka

Kruška viljamovka – Plod kruške viljamovke sadrži 8-15% še?era, veoma malo kiselina ( 0,10-0,59 %), ali ka zato sadrži mnogo aromati?nih materija, pa se zato rakija dobijena od ove sorte kruške naziva još i ” Viljamovka raskošnog mirisa”.Viljamovka je izuzetno kvalitetna sorta i po mnogima najbolja me?u kruškama. Da bi se dobila kvalitetna rakija, treba koristiti plodove ?iste sorte. Rakije ... Read More »

Prerada grožđa odmah nakon berbe

berba loza prerada grožđa

Prerada grož?a – Nakon dopremanja grož?a iz vinograda u podrum, potrebno je što pre otpo?eti preradu (po mogu?stvu odmah).   Prerada grož?a za spravljanje belih vina S obzirom da su bele sorte grož?a tj. sorte grož?a za spravljanje belih vina posebno izdvojene, potrebno je odmah otpo?eti muljanje grož?a pri ?emu se osloba?a grož?ani sok- šira. Prilikom muljanja voditi ra?una da ... Read More »

Vilijamovka – kraljica medju kruškama

kruškina osa cvet vilijamovka -

Vilijamovka – Rakija od kruške u narodu je poznata pod nazivom Kruškova?a. Danas se u svetu a i kod nas sve više traže rakije proizvedene od ?istih sorti, pa je tako i Kruškova?a dobila svoje zavidno mesto na tržištu. Najpoznatije sorte za proizvodnju rakije su: Vilijamovka i Boškova bo?ica Plodovi Boškove bo?ice dostižu svoju punu zrelost sredinom septembra a plodovi ... Read More »