Friday, 20 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Klimatske promene

Tag Archives: Klimatske promene

Voćnjak i klimatske promene u okolini

Vo?njak i klimatske promene – Zadnjih mjeseci svjedoci smo svojevrsne polemike koju su pomalo nametnuli i mediji, u vezi dugoro?nih prognoza klime u bližoj i daljoj budu?nosti. Pa shodno tome imamo dijametralno suprotne najave. Od dolaska iznadprosje?no hladne zime, pa do dolaska iznadprosje?no tople zime. Imamo pobornike teorije globalnog zatopljenja sa jedne strane te pobornike teorije ulaska u novo mini ... Read More »