Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: klijavost

Tag Archives: klijavost

Topla zima zabrinula voćare u Srbiji, očekuju mraz

šljiva topla zima

Topla zima – neuobičajene visoke temperature su donele zabrinutost voćarima. Tokom perioda mirovanja voćka mora da sakupi dovoljno dugi period sati “zimskog sna”  koji će joj dati signal kada je vreme za ” buđenje “. Jabuka treba 45-60, kruške 45, šljive 30-60, trešnje 30-45, višnje 15-45 i breskve 45-60 dana s temperaturama ispod 5 C. Kod leske se za formiranje ženskih ... Read More »

Setva semena koje ima veliku energiju klijanja

soja setva

Setva semena Kvalitetno seme ima veliki uticaj na prinos gajenih biljaka. Biljke proizvedene od kvalitetnog semena imaju brži porast, daju zdrave biljke koje su tolerantnije na razne stresne uslove ( bolje se odupiru suši, niskim temperaturama, manje su podložne napadu bolesti i šteto?ina). Setveni kvaliteti semena odre?uju se analizom prose?nih uzoraka koji se uzimaju iz partija pripremljenih za setvu (o?iš?enih, ... Read More »

Korovi, klijavost i broj semenki za 1 biljku

korovi

Korovi dugi niz godina zadržavaju svojstvo klijanja. O?uvanje klijavosti semena korovskih biljaka u zemljištu. Seme korovskih biljaka se raznosi na razne na?ine (vetrom, vodom, ?ivotinjama, mehanizacijom, preko semena za setvu i sl.) i dospeva u razne slojeve zemljišta. Pošto sva koli?ina semena ne klija odjednom, biološki je otporno na gubitak klijavosti i svoju klijavost mo?e o?uvati dugi niz godina. Trajanje ... Read More »

Poljska klijavost određuje uspešnu setvu

Poljska klijavost zavisi od:  1. / uzajamnog delovanja agrotehni?kih, meteoroloških i drugih ekoloških uslova 2. / od uslova u kojima je seme gajeno 3. / mesta gde je seme zasejano. Semena istog porekla, zasejana u razli?itim mestima i semena razli?itog porekla zasejana u istim uslovima, imaju razli?itu poljsku klijavost. ?ubrenje: gajenje semena na razli?itim nivoima ?ubrenja imaju razli?itu poljsku klijavost. ... Read More »