Saturday, 21 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: klijavost

Tag Archives: klijavost

Setva semena koje ima veliku energiju klijanja

soja setva

Setva semena Kvalitetno seme ima veliki uticaj na prinos gajenih biljaka. Biljke proizvedene od kvalitetnog semena imaju brži porast, daju zdrave biljke koje su tolerantnije na razne stresne uslove ( bolje se odupiru suši, niskim temperaturama, manje su podložne napadu bolesti i štetočina). Setveni kvaliteti semena određuju se analizom prosečnih uzoraka koji se uzimaju iz partija pripremljenih za setvu (očišćenih, ... Read More »

Korovi, klijavost i broj semenki za 1 biljku

korovi

Korovi dugi niz godina zadržavaju svojstvo klijanja. Očuvanje klijavosti semena korovskih biljaka u zemljištu. Seme korovskih biljaka se raznosi na razne načine (vetrom, vodom, ţivotinjama, mehanizacijom, preko semena za setvu i sl.) i dospeva u razne slojeve zemljišta. Pošto sva količina semena ne klija odjednom, biološki je otporno na gubitak klijavosti i svoju klijavost moţe očuvati dugi niz godina. Trajanje ... Read More »

Poljska klijavost određuje uspešnu setvu

Poljska klijavost zavisi od:  1. / uzajamnog delovanja agrotehničkih, meteoroloških i drugih ekoloških uslova 2. / od uslova u kojima je seme gajeno 3. / mesta gde je seme zasejano. Semena istog porekla, zasejana u različitim mestima i semena različitog porekla zasejana u istim uslovima, imaju različitu poljsku klijavost. Đubrenje: gajenje semena na različitim nivoima đubrenja imaju različitu poljsku klijavost. ... Read More »