Friday, 17 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: klijanje

Tag Archives: klijanje

LUBENICE rasad na vreme, u mesecu aprilu

lubenice na redu lubenice rasad

LUBENICE rasad na vreme – Prošli su mrazevi, stigle su temperature od 20 C i treba razmišljati o tome kako ćemo se hladiti vrelih, letnjih dana. Lubenica je najomiljenija – slasna, hladna, crvena. Sada je vreme za početak ciklusa gajenja. ZAHTEVI PREMA USLOVIMA SPOLJNE SREDINE Na temperaturi od 25°C seme lubenice niče za 4-8 dana, a to je i optimalna ... Read More »

KLIJAVOST semena određuje rezultat gajenja

premingovano seme klijavost semena đubrenje depozitorima ph vrednost organsko seme

KLIJAVOST  semena – Iako se za setvu preporu?uje kvalitetno deklarisano seme, veoma ?esto povrtari sami proizvode seme, tj. odabiraju?i najkvalitetnije, najve?e i najzrelije plodove i od njih ostavljaju seme za narednu godinu. Ako sami proizvodimo seme povr?a, pre setve obavezno proveriti energiju klijanja, odnosno ukupnu klijavost semena.  Da bi se odredila energija i kona?na klijavost, potrebno je da se odabere ... Read More »

Pšenica – faze razvoja pšenice do žetve

fendt kombajni durum pšenica proteini prihrana hibridi pšenice klub 100p deklarisano seme hrana za evropu fuzarioza

Pšenica – faze razvoja. Najmo?nije agrotehni?ke mere za pšenicu su optimalan rok setve, prilago?en sistem obrade I pripreme zemljišta za setvu, pravilan izbor sistema ?ubrenja, sorte, optimalan broj biljaka na jedinici površine, kvalitetne mere nege tokom vegetacije, zaštita od korova, šteto?ina, bolesti i td. Realizacija potencijala rodnosti pšenice zavisi od brojnih agroekoloških faktora, pa je za postizanje stabilnih prinosa neophodno ... Read More »

PRIMINGOVANO seme za brži rast i razvoj

premingovano seme klijavost semena đubrenje depozitorima ph vrednost organsko seme

PRIMINGOVANO seme – Ve?ina povrtarskih vrsta gaji se setvom semena. Specifi?nost setve povrtarskih vrsta vezana je za osobine semena. Ve?ina povrtarskih vrsta ima sitno seme, ?esto sa slabim i neujedna?enim nicanjem. Sporo i neujedna?eno nicanje predstavlja osnovnu prepreku ujedna?enosti useva, jednovremenoj berbi i visokim prinosima. Zbog toga primena razli?itih metoda predsetve nog tretiranja ima u povrtarstvu veliki zna?aj.  Predsetveno tretiranje ... Read More »

Pšenica uslovi za dobro klijanje pšenice

setva optimalnipšenica kvalitet organska spelta razmena sumpor nužan setva pšenice suzbijanje bolesti

Pšenica uslovi za dobro klijanje –Da bi proces klijanja mogao da po?ne potrebno je da su obezbe?eni temperatura,voda i vazduh. Upijaju?i vodu zrno po?inje da bubri,ubrzo nastaju hemiske promene u zrno. Pod uticajem fermenata razlažu se složena organska jedinjenja nera- stvorljiva u vodi, koja prolaze u rastvorljiva jedinjenja i služe kao hrana klici u njenom daljem rastu. Klica po?inje da ... Read More »