Saturday, 23 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: klijanje

Tag Archives: klijanje

LUBENICE rasad na vreme, u mesecu aprilu

lubenice na redu lubenice rasad

LUBENICE rasad na vreme – Prošli su mrazevi, stigle su temperature od 20 C i treba razmišljati o tome kako ćemo se hladiti vrelih, letnjih dana. Lubenica je najomiljenija – slasna, hladna, crvena. Sada je vreme za početak ciklusa gajenja. ZAHTEVI PREMA USLOVIMA SPOLJNE SREDINE Na temperaturi od 25°C seme lubenice niče za 4-8 dana, a to je i optimalna ... Read More »

KLIJAVOST semena određuje rezultat gajenja

premingovano seme klijavost semena đubrenje depozitorima ph vrednost organsko seme

KLIJAVOST  semena – Iako se za setvu preporu?uje kvalitetno deklarisano seme, veoma ?esto povrtari sami proizvode seme, tj. odabiraju?i najkvalitetnije, najve?e i najzrelije plodove i od njih ostavljaju seme za narednu godinu. Ako sami proizvodimo seme povr?a, pre setve obavezno proveriti energiju klijanja, odnosno ukupnu klijavost semena.  Da bi se odredila energija i kona?na klijavost, potrebno je da se odabere ... Read More »

Pšenica – faze razvoja pšenice do žetve

durum pšenica proteini prihrana hibridi pšenice klub 100p deklarisano seme hrana za evropu fuzarioza

Pšenica – faze razvoja. Najmo?nije agrotehni?ke mere za pšenicu su optimalan rok setve, prilago?en sistem obrade I pripreme zemljišta za setvu, pravilan izbor sistema ?ubrenja, sorte, optimalan broj biljaka na jedinici površine, kvalitetne mere nege tokom vegetacije, zaštita od korova, šteto?ina, bolesti i td. Realizacija potencijala rodnosti pšenice zavisi od brojnih agroekoloških faktora, pa je za postizanje stabilnih prinosa neophodno ... Read More »

PRIMINGOVANO seme za brži rast i razvoj

premingovano seme klijavost semena đubrenje depozitorima ph vrednost organsko seme

PRIMINGOVANO seme – Ve?ina povrtarskih vrsta gaji se setvom semena. Specifi?nost setve povrtarskih vrsta vezana je za osobine semena. Ve?ina povrtarskih vrsta ima sitno seme, ?esto sa slabim i neujedna?enim nicanjem. Sporo i neujedna?eno nicanje predstavlja osnovnu prepreku ujedna?enosti useva, jednovremenoj berbi i visokim prinosima. Zbog toga primena razli?itih metoda predsetve nog tretiranja ima u povrtarstvu veliki zna?aj.  Predsetveno tretiranje ... Read More »

Pšenica uslovi za dobro klijanje pšenice

pšenica organska spelta razmena sumpor nužan

Pšenica uslovi za dobro klijanje –Da bi proces klijanja mogao da po?ne potrebno je da su obezbe?eni temperatura,voda i vazduh. Upijaju?i vodu zrno po?inje da bubri,ubrzo nastaju hemiske promene u zrno. Pod uticajem fermenata razlažu se složena organska jedinjenja nera- stvorljiva u vodi, koja prolaze u rastvorljiva jedinjenja i služe kao hrana klici u njenom daljem rastu. Klica po?inje da ... Read More »