Monday, 19 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: klasični način

Tag Archives: klasični način

Špalirni način gajenja ili klasični način

Špalirni na?in gajenja ili … Savremeni uzgoj vinove loze podrazumeva špalirni na?in gajenja. Me?utim, šta uraditi sa starim, vrednim vinogradom, gajenim na ?okotu? Mogu?e je prevesti takav vinograd na savremeni, špalirni na?in gajenja. Prelazak od klasi?nog na špalirni na?in uzgoja. Radi se o prevo?enju vinograda sa ?okotima guste sadnje s niskim stablom na povišene forme i šparilno gajenje. Tu se ... Read More »