Sunday, 19 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: klas

Tag Archives: klas

Bolesti žita tokom perioda razvoja biljaka

fendt kombajni durum pšenica proteini prihrana hibridi pšenice klub 100p deklarisano seme hrana za evropu fuzarioza

Bolesti žita – U uslovima Srbije, do sada nije bila uobi?ajena zaštita strnih strnih žita od bolesti. Razlozi za to su u prvom redu suvlja klima i postojanje doma?ih sorata, koje su tolerantne prema ovim bolestima. Uvo?enjem novih, stranih sorata koje su osetljive prema bolestima lista, po?elo se i kod nas postavljati pitanje da li treba vršiti zaštitu strnih žita, a u ... Read More »

PŠENICA setva novih sorti sa više proteina

bokorenje urea kao tritikale psenica pojava azotne depresije

PŠENICA setva novih sorti –  Za postizanje visokih prinosa pšenici je potrebno 100-150 kg ?istog azota, 60-80 kg fosfora i 40-60 kg kalijuma po hektaru. Ukupne količine fosfora i kalijuma treba uneti pre osnovne obrade zemljišta kao i deo azota – 40-60 kg/ha. Najpouzdaniji pokazatelj potreba za mineralnim hranivima je kontrola plodnosti zemljišta. Tako se čuva i plodnost zemljišta i ... Read More »