Tuesday, 12 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kiselost tla

Tag Archives: kiselost tla

Đubrenje kalcijumom za bolji rod

?ubrenje kalcijumom – Kalcijum, bitan elemenat u ishrani gajenih biljaka, u zemljištu ce nalazi u nezamenjivom obliku u raznim mineralima kao što su kalcijum karbonat, kalcit, dolomit, kalcijum fosfati, apatiti, silikati. Ovi oblici kalcijuma su nepristupa?nii tek nakon razlaganja i rastvaranja mogu mogu biti usvojeni od strane biljaka. Na rastvorljivost kalcijum karbonata najve?i uticaj ima ugljen dioksid pomo?u koga prelazi ... Read More »