Monday, 24 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kiselost tla

Tag Archives: kiselost tla

Đubrenje kalcijumom za bolji rod

Đubrenje kalcijumom

Đubrenje kalcijumom – Kalcijum, bitan elemenat u ishrani gajenih biljaka, u zemljištu ce nalazi u nezamenjivom obliku u raznim mineralima kao što su kalcijum karbonat, kalcit, dolomit, kalcijum fosfati, apatiti, silikati. Ovi oblici kalcijuma su nepristupačni tek nakon razlaganja i rastvaranja mogu mogu biti usvojeni od strane biljaka. Na rastvorljivost kalcijum karbonata najveći uticaj ima ugljen dioksid pomoću koga prelazi ... Read More »