Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kiseline

Tag Archives: kiseline

SILAŽA i kiseline koje čuvaju njen kvalitet

hibrid kukuruz borealis setva kukuruza fosfor kako

Silaža i kiseline – Mle?na kiselina koja predstavlja najvažniji produkt mle?nokiselinskog vrenja u silaži formira se dejstvom homo i heterofermentativnih mle?nih bakterija. Obim i proces dinamike vrenja,kao i zastupljenost še?era u spremljenoj silaži mogu se približno ta?no proceniti na osnovu koli?ine mle?ne kiseline. Njena osnovna uloga u toku siliranja se zasniva na izrazitom baktericidnom dejstvu, koje onemogu?ava i zaustavlja rad ... Read More »

SPANAĆ setva u jesen za zimsku potrošnju

spanać, spanać setva

 Spana? setva – se proizvodi iz semena koje se seje od ranog prole?a do kasne jeseni. U baštenskoj proizvodnji spana?a, zbog bržeg klijanja, dobro je da se seme pre setve potopi u vodu dva dana. Seje se samo u vlažno zemljište. Kada su povoljni uslovi, ni?e za 6-8 dana, a ako je tlo suvo ova faza produžava se na 14 ... Read More »

Kiseline u zrnima grozda za dobro vino

kiseline grozd

Kiseline u zrnima grozda predstavljaju drugi po važnosti sastojak grož?a. Prilikom odre?ivanja vremena berbe pored sadržaja še?era važno je znati i sadržaj ukupnih kiselina. Najvažnije organske kiseline su: vinska, jabu?na i limunska kiselina. Osim ovih u grož?anom soku se nalaze i druge kiseline kao što su : ?ilibarna, glukuronska, glikolna, oksalna, salicilna i druge, ali u veoma malim koli?inama (3-4% ... Read More »

Razlivanje vina u boce je finale dugog puta

vreme je tamjanika alikante vino u buradima mlado vino

Razlivanje vina u boce je poslednja faza njegove pripreme za tržište. Kad su razlivena u boce, vina, naro?ito obi?na stona vina, pripremljena su za isporuku. Kvalitetna vina treba da posle razlivanja stoje izvesno vreme u bocama da bi u njima, pri niskom redoks – potencijalu, stekla svoja prava buketna svojstva. Me?utim, i ta se vina posle izvesnog vremena isporu?uju onako ... Read More »