Monday, 23 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kiseline vino

Tag Archives: Kiseline vino

Kiseline u zrnima grozda za dobro vino

kiseline grozd

Kiseline u zrnima grozda predstavljaju drugi po važnosti sastojak grožđa. Prilikom određivanja vremena berbe pored sadržaja šećera važno je znati i sadržaj ukupnih kiselina. Najvažnije organske kiseline su: vinska, jabučna i limunska kiselina. Osim ovih u grožđanom soku se nalaze i druge kiseline kao što su : ćilibarna, glukuronska, glikolna, oksalna, salicilna i druge, ali u veoma malim količinama (3-4% ... Read More »