Sunday, 17 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kiseline u zrnima grozda

Tag Archives: Kiseline u zrnima grozda

Kiseline u zrnima grozda za dobro vino

kiseline grozd

Kiseline u zrnima grozda predstavljaju drugi po važnosti sastojak grož?a. Prilikom odre?ivanja vremena berbe pored sadržaja še?era važno je znati i sadržaj ukupnih kiselina. Najvažnije organske kiseline su: vinska, jabu?na i limunska kiselina. Osim ovih u grož?anom soku se nalaze i druge kiseline kao što su : ?ilibarna, glukuronska, glikolna, oksalna, salicilna i druge, ali u veoma malim koli?inama (3-4% ... Read More »