Wednesday, 21 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kiseli humus

Tag Archives: kiseli humus

Humus osnov za uspešnu poljoprivredu i prinos

humus

Humus je organska komponenta zemljišta,odnosno mrtva organska materija zemljišta nastala u procesu humifikacije tj. razgradnje organske materije mikrobiološkim putem. Prema nekim istraživanjima, humus ima tri puta ve?i kapacitet adsorpcije od mineralnih koloida. Dalje humus služi kao energetski izvor za ve?inu zemljišnih organizama, poboljšava trošenje i promenu organskog dela zemljišta, povoljno uti?e na popravku i stabilizaciju strukture zemljišta, pove?ava sposobnost zemljišta ... Read More »