Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kelj

Tag Archives: Kelj

Kelj pupčar hrana i lek, za isplativ uzgoj

kelj pupčar

Kelj pup?ar – Profesor dr Ivo ?inovi? iz kompanije „Superior“ objasnio nam je kakva je biljka kelj pup?ar, ?iji su plodovi ovih dana na beogradskim pijacama veoma popularni pod nazivom kupusi?i. „Kelj pup?ar pripada vrsti kupusnja?a. Ova biljka ima veliko stablo i mnoštvo plodova koji ra?aju u pazuhu svakog lista. Na jednom stablu može biti oko stotinak plodova, odnosno 3 ... Read More »

Kupusnjače u plasteničkoj proizvodnji cele godine

kupus zahtevi crna trulež berba kupusa biljna ulja molibden kupusnjače

Kupusnjače  kao predusev u plasteničkoj proizvodnji. Zaštićeni prostor osigurava najintezivniju proizvodnju, kombiniran proizvodnju, najbolje iskorištenje, kontrola ot bolesti i štetnika u primenu biološke kontrole, a što osigurava i zdraviju hranu. U skupinu povrtlarskih kupusnjača ubrajaju se glavičast kupus, lisnati kelj, kelj glavičar, kelj pupčar, karfiol, brokula, kineski i pekinški kupus i keleraba. Sve povrtarske kupusnjače pripadaju familiji Brassicaceae. Ekonomski gledano, ... Read More »

Kelj pupčar neobično povrće puno minerala

kelj pupčar

Kelj pup?ar je u ?a?anskom kraju malo poznato povrc?e, pa se zato i veoma malo gaji. U poslednje vreme ?ine se pokušaji da se gajenje ovog cenjenog povrc?a proširi. U zapadno evropskim zemljama kelj pup?ar se gaji masovno. Za ishranu kod kelja pup?ara koriste se razrasli pupoljci, glavi?ice koje se formiraju na stablu u pazuhu listova. Kelj pup?ar je kultura ... Read More »

STOČNI KELJ kao krmni konvejer u ishrani stoke

Sto?ni kelj, zahvaljuju?i svojim proizvodnim odlikama, ima široku primenu u ishrani velikog broja vrsta doma?ih životinja. Nezamisliva je savremena organizacija uzgoja stoke bez krmnog konvejera, a sto?ni kelj može biti njegova zna?ajana komponenta. Sto?ni kelj je pogodan za ishranu goveda, svinja, živine od ranog prole?a do kasne jeseni u zavisnosti od roka setve. Sto?ni kelj je zna?ajna biljna vrsta zbog ... Read More »