Thursday, 19 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: KELJ u ishrani stoke

Tag Archives: KELJ u ishrani stoke

STOČNI KELJ kao krmni konvejer u ishrani stoke

Stočni kelj, zahvaljujući svojim proizvodnim odlikama, ima široku primenu u ishrani velikog broja vrsta domaćih životinja. Nezamisliva je savremena organizacija uzgoja stoke bez krmnog konvejera, a stočni kelj može biti njegova značajana komponenta. Stočni kelj je pogodan za ishranu goveda, svinja, živine od ranog proleća do kasne jeseni u zavisnosti od roka setve. Stočni kelj je značajna biljna vrsta zbog ... Read More »