Wednesday, 21 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: KELJ u ishrani stoke

Tag Archives: KELJ u ishrani stoke

STOČNI KELJ kao krmni konvejer u ishrani stoke

Sto?ni kelj, zahvaljuju?i svojim proizvodnim odlikama, ima široku primenu u ishrani velikog broja vrsta doma?ih životinja. Nezamisliva je savremena organizacija uzgoja stoke bez krmnog konvejera, a sto?ni kelj može biti njegova zna?ajana komponenta. Sto?ni kelj je pogodan za ishranu goveda, svinja, živine od ranog prole?a do kasne jeseni u zavisnosti od roka setve. Sto?ni kelj je zna?ajna biljna vrsta zbog ... Read More »