Friday, 22 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: KELJ u ishrani stoke

Tag Archives: KELJ u ishrani stoke

STOČNI KELJ kao krmni konvejer u ishrani stoke

trave kao lekovi zimska ishrana tov junadi konkurs za opremanje kalcijum trave

Stočni kelj, zahvaljujući svojim proizvodnim odlikama, ima široku primenu u ishrani velikog broja vrsta domaćih životinja. Nezamisliva je savremena organizacija uzgoja stoke bez krmnog konvejera, a stočni kelj može biti njegova značajana komponenta. Stočni kelj je pogodan za ishranu goveda, svinja, živine od ranog proleća do kasne jeseni u zavisnosti od roka setve. Stočni kelj je značajna biljna vrsta zbog veoma ... Read More »