Thursday, 14 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Keleraba

Tag Archives: Keleraba

Kupusnjače u plasteničkoj proizvodnji cele godine

kupus zahtevi crna trulež berba kupusa biljna ulja molibden

Kupusnja?e  kao predusev u plasteni?koj proizvodnji. Zašti?eni prostor osigurava najintezivniju proizvodnju, kombiniran proizvodnju, najbolje iskorištenje, kontrola ot bolesti i štetnika u primenu biološke kontrole, a što osigurava i zdraviju hranu. U skupinu povrtlarskih kupusnja?a ubrajaju se glavi?ast kupus, lisnati kelj, kelj glavi?ar, kelj pup?ar, karfiol, brokula, kineski i pekinški kupus i keleraba. Sve povrtarske kupusnja?e pripadaju familiji Brassicaceae. Ekonomski gledano, ... Read More »

Keleraba zdravo povrće u Vašoj bašti

keleraba zdravo

Keleraba zdravo povr?e – Ovo zdravo pa ?ak i lekovito povr?e može se ubrati od ranog prole?a pa sve do kasno u jesen. Keleraba je dvogodišnja biljka i zbog odredjenih temperaturnih promenama u kasnijim periodima, mogla bi odmah da procveta, odnosno ode u seme. Odli?na je kao i ostale kupusnja?e, zna?i uzgaja se iz rasada i to prve setve u rano ... Read More »