Friday, 23 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kefir

Tag Archives: kefir

Kefir kiselo mlečni napitak za zdravlje i zaradu

organska proizvodnja kontrola mlečnosti

Kefir kiselo mlečni napitak u kojem fermentacijom mešovitih kultura (mlečno kiselinskih bakterija i kvasca) nastaju mlečna kiselina, alkohol i ugljen dioksid. Bakterije mlečnokiselinskog vrenja proizvode kiselinu a kvasci alkohol i CO2. Razlikuju se nekoliko vrste kefira: Jednodnevni ili slabi kefir koji je penušav i kiselosti oko 360SH sa oko 0,2 % alkohola Dvodnevni ili srednji koji je nešto ređi kiselost ... Read More »

KEFIR, fenomenalni mlečni proizvod

organska proizvodnja kontrola mlečnosti

Kefir, fenomenalan mle?ni proizvod u doma?instvu. Može se konzumirati u prili?no velikim koli?inama, od 1 do 1,5 l dnevno. U kefiru ima naro?ito mnogo vitamina B, koje stvaraju kvasci.Svarljivost mu je ve?a nego kod mleka: sirovo mleko se zadržava u želudcu 7,5 sati, kuvano mleko 7 sati, kefir iz masnog mleka 4,5 sata i kefir iz obranog mleka 3 sata. ... Read More »

MLEKO jogurt, kefir uz bakterije i kvasce

sjenička mleko prerada sajam etno mleko jogurt, kefir sir kako

MLEKO – jogurt, kefir. Fermentisani proizvodi od mleka pripadaju grupi konzumnih proizvoda jer sadrže sve sastojke mleka i obično su pripremljeni da se odmah mogu konzumirati. Hranljiva vrednost ovih proizvoda je ravna mleku, s tim što zbog delimičnog razlaganja laktoze, kod osoba intolerantnih na laktozu, imaju prednost. Dobijanje fermentisanih proizvoda podrazumeva fermentaciju laktoze sa stvaranjem mlečne kiseline i drugih proizvoda ... Read More »