Thursday, 21 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: KEFIR mlečni proizvod

Tag Archives: KEFIR mlečni proizvod

KEFIR, fenomenalni mlečni proizvod

organska kontrola mlečnosti kefir kiselo organska proizvodnja

Kefir, fenomenalan mle?ni proizvod u doma?instvu. Može se konzumirati u prili?no velikim koli?inama, od 1 do 1,5 l dnevno. U kefiru ima naro?ito mnogo vitamina B, koje stvaraju kvasci.Svarljivost mu je ve?a nego kod mleka: sirovo mleko se zadržava u želudcu 7,5 sati, kuvano mleko 7 sati, kefir iz masnog mleka 4,5 sata i kefir iz obranog mleka 3 sata. ... Read More »