Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kefir kiselo mlečni napitak za zaradu

Tag Archives: Kefir kiselo mlečni napitak za zaradu

Kefir kiselo mlečni napitak za zdravlje i zaradu

organska kontrola mlečnosti

Kefir kiselo mle?ni napitak u kojem fermentacijom mešovitih kultura (mle?no kiselinskih bakterija i kvasca) nastaju mle?na kiselina, alkohol i ugljen dioksid. Bakterije mle?nokiselinskog vrenja proizvode kiselinu a kvasci alkohol i CO2. Razlikuju se nekoliko vrste kefira: Jednodnevni ili slabi kefir koji je penušav i kiselosti oko 360SH sa oko 0,2 % alkohola Dvodnevni ili srednji koji je nešto re?i kiselost ... Read More »