Wednesday, 18 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kazan

Tag Archives: kazan

Greške u proizvodnji voćnih rakija, pravila

Greške u proizvodnji voćnih rakija – Pri proizvodnji rakija, aparat za destilaciju tzv. kazan treba da je zado- voljavajućeg kvaliteta. On se uglavnom izrađuje od elektrolitičkog bakra. Debljina dna treba da je 6-8 mm- ukoliko je dno tanje može doći do progorevanja i dobijanja tzv ,,dimljive rakije“. Ono o čemu treba povesti računa, a što u praksi uglavnom i nije ... Read More »