Saturday, 24 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: KARFIOL

Tag Archives: KARFIOL

KARFIOL manjak kalijuma utiče na formiranje ruže

KARFIOL manjak kalijuma tropoljni sistem

KARFIOL manjak kalijuma – pripada porodici kupusa, pa su mu slični uslovi potrebni za rast i razvoj. Kao i ostale kupusnjače ima velike zahteve za vodom. Od makroelemenata najosetljiviji je na nedostatak kalijuma  koji utiče na formiranje i čvrstoću ruže, a od mikroelemenata na nedostatak molibdena ( javlja se na kiselim zemljištima), pa dolazi do kovrdžavosti lista i deformacije cvasti. ... Read More »

Kalijum je važan za razvoj povrtarskih biljaka

Kalijum – Povr?e ima pove?ane zahteve za kalijumom u svim fazama rasta i razvi?a. U skladu sa potrebama vrste i agrohemijaske analize zemljišta koriste se organska i mineralna ?ubriva. Organska ?ubriva sadrže makro i mikroelemente i hihovo delovanje traje 3 – 4 godine. Ova ?ubriva doprinose boljem koriš?enju kalijuma od strane biljaka. Ova ?ubriva uti?u pozitivno na strukturu i biogenost ... Read More »