Thursday, 19 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kanal za izđubravanje

Tag Archives: kanal za izđubravanje

Štala kanal za izđubravanje – dimenzije. vrste

Štala kanal za izđubravanje – Kod ovog sistema koriste se relativno duboki kanali (prema nivou stajnjaka u njemu), tako da najveći deo kapaciteta kanala ostaje prazan. Dublji kanali su neophodni zbog principa funkcionisanja ovog sistema. Dubina kanala je zavisna od njegove dužine, a zatim od vrste i kategorije stoke. Tab. 10. Preporučene dubine kanala u zavisnosti od dužine, kao i ... Read More »