Sunday, 22 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: KAMILICA

Tag Archives: KAMILICA

Kamilica pravilan uzgoj i ostvarena dobit

lekovito bilje kamilica

Kamilica uspešan uzgoj – Samonikla kamilica raste u ravnicama i u planinskim predelima. Pošto podnosi alkalna zemljišta uspeva na slatinama , a nalazi se i na zemljištima kisele, neutralne i bazi?ne reakcije. Ogledima je ustanovljeno da najbolji prinos kamilica daje ako zemljište ima pH 7-8,2, što zna?i da na neutralnom i slabo alkalnom zemljištu najbolje uspeva. Morfološke i fiziološke odlike ... Read More »

LEKOVITO BILJE može zaposliti ljude na selu

LEKOVITO BILJE – Zahvaljuju?i geografskim, geološkim i geomorfološkim karakteristikama, kao i prirodnim uslovima na prostoru Srbije raste veliki broj razli?itih biljnih vrsta. U održivom razvoju sektora lekovitog i aromati?nog bilja sigurno najve?i zna?aj ima podsticanje plantažnog gajenja vrsta, bilo sa aspekta tražnje, ili pak sa aspekta zaštite i o?uvanja prirode. Lekovite i aromati?ne biljke sakupljaju se ili gaje zbog aktivnih ... Read More »