Wednesday, 21 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kalkulacija

Tag Archives: kalkulacija

KALKULACIJA PRVO !

borovnica biologija kalkulacija

 Kalkulacija prvo – Dobro je uvek prethodno izra?unati, tek potom sejati. Treba poznavati troškove i uslove na tržištu. U ekonomskoj literature navode se razli?ite svrhe, odnosno zadaci kalkulacije, a najzna?ajniji su slede?i: 1./ Kontrola ekonomi?nosti i ekonomske efektivnosti dobijanja proizvoda i usluga i uloženih ?inilaca procesa proizvodnje.  Zbog toga se u kalkulaciji troškovi raš?lanjavaju kako bi se mogle uo?iti uštede, i ... Read More »

Setva pšenice KALKULACIJA pravi izbor sorte

traktor optimalna setva jesenja setva pšenice kalkulacija sejačice rokovi setve agritechnica 2017.

Setva pšenice KALKULACIJA- optimalni rok za setvu je do 31. oktobra, svako kašnjenje predstavlja manju šansu za dobar prinos. Setva u novembru zahteva pove?anje koli?ine semena za 5%, zatim za 10%. Tokom žetve u julu 2015. godine prinosi su bili oko 4.500 kilograma po hektaru. Zasnivanje proizvodnje, seme, ?ubrivo i zaštitna sredstva su zahtevala minimum 80.ooo dinara po hektaru. Cena ... Read More »