Thursday, 22 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kaljenje

Tag Archives: Kaljenje

Kaljenje biljaka uslov opstanka gajenih kultura

žuta rđa korovi setva strnih urea suzbijanje korova tritikale psenica pojava azotne depresije bokorenje setva pšenice bolesti pšenice prihrana pšenice

Kaljenje biljaka predstavlja njihovo prilago?avanje nepovoljnim uslovima spoljašnje sredine, kojim se pove?ava adaptabilnost biljke i njena sposobnost prezimljavanja. Odvija se u vegetativnom periodu razvoja. Sastoji se iz dve faze: prve, koja se odvija na svetlosti, pri dnevnoj temperaturi od oko 10°C i no?noj, od oko 2°C , uz umerenu vlažnost. Usporavanje procesa rasta se nastvalja do potpunog mirovanja, kada se ... Read More »

Kaljenje pšenice tokom zimskog perioda

koliko azota vlaga neophodna azot pšenica sejalica bolesti pšenice vaši u pšenici količina n đubriva vlatanje pšenice

Kaljenje pšenice – Kada se govori o dejstvu niskih temperatura na biljku pšenice, uvek se misli na temperaturu vazduha iznad površine zemljišta. Sve današnje sorte pšenice imaju izvesnu zadovoljavaju?u otpornost na niske temperature. Me?utim, postoji ve?a opasnost ugibanja biljaka pšenice usled golomrazice, odnosno kada zemljište ili usev nije pokriven snežnim pokriva?em.  KALJENJE – Golomrazica izvla?i iz zemljišta mlade bilj?ice pšenice, ... Read More »