Saturday, 24 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kalijuma

Tag Archives: kalijuma

Voćnjak u pripremi – analiza zemljišta uslov

crveni voćni pauk jabuka sistemi voćnjak njegovo održavanje nova djubriva voćnjak u pripremi

Voćnjak  u pripremi  – Za zasade voća, kao i za druge biljke, važne su fizičke, kemijske i biološke osobine zemljišta. Međutim u pogledu primene đubriva za praktične svrhe važno je utvrditi hemijske osobine zemljišta, odnosno sadržaj pojedinih hranjivih elemenata i humusa, kao i vrednost pH zemljišta tj.stepen kiselosti. Na temelju zastupljenosti pojedinih elemenata (mg u 100 g suhe zemlje) zemljišta ... Read More »