Sunday, 17 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kalijum

Tag Archives: Kalijum

Elementi neophodni za dobar razvoj biljaka

rasad paradajza seme elementi neophodni pikiranje rasada prihrana povrća setva paradajza

Elementi neophodni za razvoj – Od svih hranivih makro i mikro elemenata azot, fisfor i kalijum imaju najve?i prakti?an zna?aj i moraju se redovno unositi u zemljište u obliku ?ubriva. Azot je konstitutivni elemenat. U?estvuje u izgradnji belan?evina, nukleinskih kiselina, hlorofila. On je najvažniji elemenat me?u jednako važnim. Azot se u zemljištu nalazi u organskom i mineralnom obliku. Biljkama je ... Read More »

Salata – manjak važnih elemenata u razvoju

salata

Salata – manjak važnih elemenata. ?este nedoumice poljoprivrednih proizvo?a?a, fiziološke promene i simptomi nedostataka hranjivih elemenata li?e  na simptome bolesti, zato je jako bitno prepoznati simptome i iste suzbiti i nastaviti uspešnu proizvodnju.  Azot – Usled nedostatka azota donji listovi žute od ruba ka unutrašnjosti. Cela površina lista, lisna masa i nervatura. Nedostatak azota rešavamo tretmanom azotnim ?ubrivom u nitratnom ... Read More »

Tri elementa koji garantuju dobar prinos

pšenica sejalica bolesti pšenice vaši u pšenici količina n đubriva

Tri elementa koji garantuju dobar prinos. Azot, fosfor i kalijum su deficitarni elementi u našim zemljišta. Obi?no se isti?e da je azot najvažniji me?u neophodnim hranljivim elementima za biljke, da je sinonim plodnosti, nosilac prinosa i element u prvom minimumu. Posebno isticanje pojedinih biogenih elemenata je neopravdano jer ako je bilo koji elementa iz grupe neophodnih elemenata za normalan rast, ... Read More »

CELER prihrana i pripreme za berbu

celer u plasteniku celer kornjaš celer prihrana bolesti celera celer od semena

CELER prihrana Pre berbe na 15 dana treba zagrnuti biljku do listova. Mere nege sastoje se od navodnjavanja, prihranjivanja, okopavanja i ogrtanja i zaštite. Usled nedostatka vlage kod celera se obrazuju drvenasta vlakna u zadebljalom korenu što smanjuje kvalitet i tržišnu vrednost. Zaliva se sa 30-35 mm vode svakih 8-10 dana. Celer se gaji na prvom mestu u plodoredu, što ... Read More »

Kukuruz manjak kalijuma u razvoju biljaka

ipard iskustva kukuruz manjak

Kukuruz manjak kalijuma – kukuruz je najzastupljenija gajena biljka. U Srbiji ratari vole da ga gaje jer tako dobijaju sirovinu za ishranu stoke, dok uz prinose od 10 i više tona ostvaruju i značajan prihod. Da bi odtvarili takve prinose moraju poštovati savete struke. Biljka zahteva negu i puno hraniva da bi uzvratila dobrim rodom. Svaki nedostatak minerala ometa njen ... Read More »

VODOTOPIVA đubriva su nezamenjiva

vaši plamenjača krompira

Vodotopiva ?ubriva su nazamenjiva – Savremena proizvodnja i redovna upotreba ?ubriva dovela je do zna?ajnog smanjenja zone korenovog sistema kod gajenih biljaka. To je razlog više da se pravilno i pravovremeno upotrebe vodotopiva  NPK  djubriva razli?itih  formulacija predvi?enih  za razli?ite faze vegetacije biljaka. Intenzivno povrtarstvo zahteva kvalitetna i visoko izbalansirana ?ubriva.Vodotopiva djubriva moraju  biti   stvorena na bazi kalijum nitrata sa ... Read More »

Zemljište u Vojvodini – analiza minerala za dobar rod

IPARD zemljište

 Zemljišta Vojvodine su i dalje dominantno neutralne i alkalne reakcije. Posebnu pažnju treba posvetiti spre?avanju dalje alkalizacije zemljišta. Sadržaj pristupa?nog fosfora je zadovoljavaju?i i omogu?ava da se upravo ovakvim akcijama racionalizuje njegova primena. Tako?e, sadržaj kalijuma je dominantno u rasponu od optimalnog, pa ?ak i do vrlo visokog i omogu?ava zna?ajnu racionalizaciju ?ubrenja ovim elementom.    Kontrolom plodnosti zemljišta u okviru ... Read More »

Koren i njegov značaj, korenske dlačice

koren luk srebrnjak azot

Koren i njegov zna?aj –  Jedna od osnovnih uloga korena je usvajanje mineralnih materija. Stoga su njegova fiziološka aktivnost i razvijenost od velikog zna?aja za obezbe?enje biljaka mineralnim materijama.  Životna aktivnost, gra?a, mo?nost korenovog sistema zavisi od osobina biljaka i niza ekoloških ?inilaca. Apsorpcionu sposobnost korena u velikoj meri pove?avaju korenske dla?ice. One mogu površinu korena da pove?aju ?ak i ... Read More »

Kalijum za bolju otpornost gajenih biljaka

paprika ljuta zeolit zadruge za bolji

Kalijum za bolju otpornost – Srbija se po potrošnji mineralnih ?ubriva nalazi pri dnu u Evropi. Naro?ito zaostajemo u primeni kalijumovih ?ubriva. Mogu?i razlig za to je relativno dobra obezbe?enost ve?ina naših tipova zemljišta kalijumom. Ve?ina povrtarskih vrsta se svrstava u kalifilne biljke, što zna?i da se odlikuju ve?om potrebom za ovim elementom. U pepelu ve?ine gajenih biljaka od svih ... Read More »

POVRĆE neophodni elementi za njihov razvoj

POVR?E neophodni elementi – Priroda nam uzvra?a onoliko koliko joj dajemo.Ono što od nje uzmemo moramo joj vratiti. Samo pravilno ishranjena biljka može ostvariti svoj genetski potencijal i dati o?ekivane prinose. Obezbe?enost biljaka mineralnim materijama zavisna je od usvojenoj koli?ini hranjivih elemenata, ali i njihovoj pokretljivosti, i sposobnosti premeštanja unutar biljke.Razlikujemo: Akropetalni smer premeštanja hraniva: svi elementi su u tom ... Read More »