Saturday, 18 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kalijum razvoj povrtarskih biljaka

Tag Archives: Kalijum razvoj povrtarskih biljaka

Kalijum je važan za razvoj povrtarskih biljaka

dinja kalijum je važan

Kalijum je važan – Povrće ima povećane zahteve za kalijumom u svim fazama rasta i razvića. U skladu sa potrebama vrste i agrohemijaske analize zemljišta koriste se organska i mineralna đubriva. Organska đubriva sadrže makro i mikroelemente i hihovo delovanje traje 3 – 4 godine. Ova đubriva doprinose boljem korišćenju kalijuma od strane biljaka. Ova đubriva utiču pozitivno na strukturu ... Read More »