Wednesday, 13 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kalijum krastavac

Tag Archives: kalijum krastavac

Krastavac u aprilu, ako posejete na vreme

grinje oprašivanje biljaka

Krastavac u aprilu –  Krastavac u zašti?enom prostoru raste vrlo brzo i daje visoke prinose, pa zbog toga zemljište mora biti dobro pripremljeno i obezbedjeno pristupa?nim hranivima. Zemljište mora biti dobro pripremljeno, sa dobrim vazdušnim i visokim vodnim kapacitetom, dobro obezbe?eno mineralnim i organskim hranivima. Treba obaviti kvalitetnu osnovnu i predsetvenu pripremu zemljišta, kako bismo dobili što bolje pripremljenu parcelu. ... Read More »